VSDV zit op Facebook!Bezoek onze pagina
Welkom op de website van VSDV. Via deze weg houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten.

U vindt verder een overzicht van onze donateurs, alsook foto- en beeldmateriaal van onze organisaties. Neem dus gerust een kijkje!
kalender

Volgende event:

8 juni 2018: 40 jaar VSDV!
D’Hulhaege kasteel Ten Bosse
Karel picqélaan, 9800 Deinze


Kwaliteitslabel NIAZ Qmentum is binnen voor AZ Sint-Jozef te Malle!

AZ Sint-Jozef Malle is positief beoordeeld op veilige en kwaliteitsvolle zorg. We mogen als eerste algemeen ziekenhuis in de provincie Antwerpen het internationaal Qmentum kwaliteitslabel (*) van NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) in ontvangst nemen.

Uitgebreide audit

We behalen dit label naar aanleiding van een uitgebreide audit die plaatsvond van 14 tot 18 november 2016. Een internationaal team van 5 NIAZ-auditoren heeft die week in AZ Sint-Jozef Malle de kwaliteitsnormen getoetst aan de praktijk. Medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie kregen vragen over hoe ze tewerk gaan. Patiënten werden bevraagd en gevolgd tijdens verschillende trajecten van onder meer ambulante, kritieke, operatieve, oncologische en verloskundige zorg. Ze mochten ook hun mening geven over de kwaliteit van hun zorg en de bejegening. Externe zorgpartners zoals huisartsen en een woonzorgcentrum werden eveneens betrokken.

Fier op het resultaat

Het werd een mooi resultaat... we voldoen aan 98% van de normen, wat in de ziekenhuissector een bijzonder goede score is. We zijn dan ook terecht fier. Koen Vancraeynest, algemeen directeur: ’Intussen al 4 jaar geleden hebben we vrijwillig een aanvraag voor deze audit ingediend. De zorg die je aanbiedt laten beoordelen door een extern auditteam, kan je in een kwetsbare positie zetten. Maar we wilden formeel laten zien dat we als ziekenhuis onze patiënten kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden en ons eigen handelen ook continue evalueren en verbeteren. Het behalen van dit kwaliteitslabel is hiervan dan ook een mooie bevestiging. We zijn terecht fier op wat onze medewerkers en artsen dagelijks presteren en hoe ze met hart en ziel onze warme en professionele zorg uitdragen!.’ De auditoren gaven meermaals aan dat ze de warme en professionele zorg ook echt voelden. Bovendien waardeerden ze de manier waarop onze kraamafdeling werkt en onze uitgebreide aandacht voor opleiding van onze medewerkers. Ze gaven bovendien een pluim voor onze bedside briefing, een mooi voorbeeld van patiëntenparticipatie. De overdracht van informatie nodig voor de verzorging van de patiënt gebeurt tijdens de shiftwissel aan bed van de patiënt. Hierdoor krijgt de patiënt de kans om mee te luisteren, feedback te geven of vragen te stellen en kennis te maken met de verpleegkundigen van dienst. Als dienstverantwoordelijke van de schoonmaak ben ik natuurlijk ook heel trots op het behaalde resultaat; ook voor orde en netheid kregen we een dikke pluim!

Hilde Vandewege